OBNOVA FARY

Vybudování apartmá pro letní rekreaci v roce 2007 vyžadovalo nové rozvody vody a elektřiny v dolním patře a novou vodovodní přípojku (kapacita studně by pro zvýšený provoz nestačila). Podlahu ve velké místnosti jsme zbrousili, v ložnici vyměnili za novou dřevěnou a v koupelně byla položena dlažba. Při rekonstrukci byly zachovány původní klenby a dveře s kazetovými zárubněmi, ze kterých byl odstraněn starý nátěr. Obnovili jsme verandu a nejpoškozenější segment omítky v blízkosti vchodu. Koupelnu s valenou klenbou jsme obložili rustikální dlažbou.

Hroutící se krov kolny jsme v roce 2009 opravili s pomocí příbuzných a přátel. Na nový rám jsme posadili zpět staré krokve a střechu pokryli starými bobrovkami. Komín nad střechou musel být také vyzděn nově. V dolní části kolny jsme vybudovali dílny, zprovoznili udírnu a pec na chleba.

Investičně nejnáročnější akcí byla obnova empírové fasády ve dvou etapách. Ta zahrnovala zbourání přístavku suchého WC, otlučení nesoudržné omítky a obnovení původní štukatury (pilastry, šambrány a římsy) včetně nátěru (barvy Khaim) a výměny oken. Na tuto akci jsme získali dotaci Ministerstva kultury z programu Obnovy venkovských památkových zón ve výši 52 % z celkových nákladů, obnovu fasády provedla firma Aquares.

Při obnově kamenných schodů v roce 2015 k faře jsme po o točení jednoho schodu zjistili, že se jedná o gotický portál s datací okolo roku 1350. Schody jsme částečně repasovali, sjednotili a nechali vyrobit několik nových kamenickou firmou Matoušek z Mrákotína.

Maštal pod farou jsme nejprve provozovali jako galerii řemesel, v roce 2017 jsme ji přestavěli na ubytování. Zachovali jsme původní trámový strop, podlahu obložili kamenem, zbudovali koupelnu a   shnilé tašky nahradili novými bobrovkami.